Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Jeśli podali nam Państwo dane osobowe, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że:

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polskie Karty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 94, 31-406 Kraków, KRS: 0000113750, NIP: 222-06-84-266, REGON: 276435920, tel. 12 415 11 45, e-mail: info@polskiekarty.pl.
 • 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a) jeśli złożą Państwo zamówienie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  b) jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych.
 • 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być firmy kurierskie, spedycyjne, przewozowe i pocztowe, które otrzymają je w celu realizacji wysyłki Państwa zamówienia.
 • 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacjom międzynarodowym.
 • 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, chyba że wycofają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez czas wymagany przez prawo podatkowe oraz dla zabezpieczenia roszczeń związanych z realizacją zamówienia.
 • 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • 7. W przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 • 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 • 10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Informacja o plikach cookies

 • Poniższa informacja dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron serwisu internetowego pod adresami www.polskiekarty.pl, www.plasticcards.zone, de.plasticcards.zone, fr.plasticcards.zone, www.polskiekarty.com.pl, których operatorem jest spółka Polskie Karty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 94, 31-406 Kraków, KRS: 0000113750, NIP: 222-06-84-266, REGON: 276435920, tel. 12 415 11 45, e-mail: info@polskiekarty.pl.
 • Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze sklepu internetowego co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 • Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 • Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 • W plikach „cookies” nie przechowywane są żadne dane osobowe.
 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.